Skip to product information
1 of 1

Dysgu Cymraeg: Mynediad (A1) - De Cymru/South Wales - Fersiwn 2

Dysgu Cymraeg: Mynediad (A1) - De Cymru/South Wales - Fersiwn 2

Regular price £10.00
Regular price Sale price £10.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Y cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg, Lefel Mynediad, fersiwn De Cymru. Mae'r llyfr i'w ddefnyddio yn y dosbarth o fewn ffeil. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando. Y llyfr hwn - ail fersiwn - a gaiff ei ddefnyddio mewn cyrsiau o fis Gorffennaf 2021 ymlaen.

English Description: National Welsh for Adults course book for learners, Entry Level, South Wales version. The book is intended for use in class with a ring binder. Each unit looks at different themes, introducing new vocabulary and language patterns. The course will provide practice for developing speaking, reading, writing and listening. This second edition is suitable for classes from July 2021 onwards.

ISBN: 9781998995905

Cyhoeddwr/Publisher: Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol / National Centre for Learning Welsh

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2021-06-14

Tudalennau/Pages: 374

Cyfnod Allweddol/Key Stage: N/A

View full details