Skip to product information
1 of 1

Eduqas Gcse (9-1) History the Usa: A Nation of Contrasts 1910-192 - Steve Waugh, John Wright, R. Paul Evans, Rob Quinn

Eduqas Gcse (9-1) History the Usa: A Nation of Contrasts 1910-192 - Steve Waugh, John Wright, R. Paul Evans, Rob Quinn

Regular price £16.99
Regular price Sale price £16.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Cyfrol i gynorthwyo myfyrwyr TGAU Hanes Eduqas i gyrraedd eu llawn addewid wrth ddilyn manyleb 2016. Strwythurwyd y gyfrol o gwmpas T cwestiynau allweddol i gynorthwyo dealltwriaeth o'r cyfnod 1910-29 yn UDA, ac mae'n anelu at ddatblygu gwybodaeth am y maes, adeiladu sgiliau astudio hanes, paratoi ar gyfer asesiadau a chynyddu dealltwriaeth.

English Description: Achieve your full potential in Eduqas GCSE History with this volume that supports the 2016 specification. It is structured around key questions to assist understanding of the period 1910-29 in the USA, and aims to develop subject knowledge, build historical skills, prepare for assessment and increase understanding.

ISBN: 9781398318205

Awdur/Author: Steve Waugh, John Wright, R. Paul Evans, Rob Quinn

Cyhoeddwr/Publisher: Hodder Education

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2020-11-27

Tudalennau/Pages: 80

Iaith/Language: EN

Argaeledd/Availability: X

View full details