Skip to product information
1 of 1

Enwau Tai a Ffermydd Bont-Goch (Elerch), Ceredigion / The House and Farm Names of Bont-Goch (Elerch), Ceredigion

Enwau Tai a Ffermydd Bont-Goch (Elerch), Ceredigion / The House and Farm Names of Bont-Goch (Elerch), Ceredigion

Regular price £9.99
Regular price Sale price £9.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A study of the place-names of the vanished dwellings and all the present house and farm names in the community of Bont-goch (Elerch) in north Ceredigion, with 75 photographs, mainly in colour. The text is in Welsh. Published by the author with the support of Cronfa Eleri. Any profit will be donated to the Wales Air Ambulance.

Astudiaeth o enwau tai diflanedig a holl dai a ffermydd presennol cymuned Bont-goch (Elerch) yng ngogledd Ceredigion gyda 75 o luniau, y mwyafrif mewn lliw. Mae'r testun yn Gymraeg. Cyhoeddwyd gan yr awdur gyda chymorth Cronfa Eleri. Cyflwynir unrhyw elw i Ambiwlans Awyr Cymru.
View full details