Skip to product information
1 of 1

Enwau'r Cymry / Welsh First Names

Enwau'r Cymry / Welsh First Names

Regular price £6.95
Regular price Sale price £6.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A useful volume comprising a comprehensive list of old and new, popular and lesser-used Welsh names, including the meaning of the names, an English translation and details of historical and contemporary holders of some specific names. 15 pages of black-and-white illustrations.

Cyfrol ddefnyddiol yn cynnwys rhestr gynhwysfawr o enwau Cymraeg hen a newydd, poblogaidd a llai eu defnydd, yn cynnwys ystyr yr enw, cyfieithiad Saesneg ohono a manylion am gymeriadau hanesyddol a chyfoes yn dwyn enwau penodol. 15 tudalen o luniau du-a-gwyn.
View full details