Skip to product information
1 of 1

Yr Eryr - Gareth W. Williams

Yr Eryr - Gareth W. Williams

Regular price £8.99
Regular price Sale price £8.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781785622465 Publication Date March 2018
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Format: Paperback, 196x128 mm, 208 pages
Language: Welsh

Description
A body has been found in a wall in the town and someone has shot at the pleasure boat Môr-forwyn y Berig, one of the town's self-sufficient small businesses. When Goss starts receiving letters in the post, the threat becomes personal. Are there connections with past troubles?

Mae corff wedi ei ganfod mewn wal yn y dref a rhywun wedi saethu at long bleser Môr-forwyn y Berig, un o'r busnesau bach yn y dref hunangynhaliol hon. Pan fo nodiadau amwys yn dechrau cyrraedd Goss drwy'r post, mae'r bygythiad yn bersonol. Oes cysylltiad â'r helbulon a fu?
View full details