Skip to product information
1 of 1

Ferch o Aur, Y - Gareth Evans

Ferch o Aur, Y - Gareth Evans

Regular price £8.50
Regular price Sale price £8.50
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Mae Ina ac Ebba bellach ill dwy yn rhan o deulu Caradog ac Eleri, a'u plant Macsen a Gwennan. Byth ers i Ebba ddarganfod carreg gydag aur ynddi mae rhai o ddynion y gaer wedi bod yn chwilio'n ddyfal am wythïen. A chyn pen dim, deuir o hyd i wythïen addawol ... nid o aur, ond o haearn.

English Description: Ina and Ebba are now part of the family of Caradog and Eleri, and their children Macsen and Gwennan. Since Ebba found a stone with gold in it, the men of the fort have been searching diligently for the gold vein. Soon, a promising vein is discovered ... not of gold, but of iron.

ISBN: 9781845278823

Awdur/Author: Gareth Evans

Cyhoeddwr/Publisher: Gwasg Carreg Gwalch

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2022-12-01

Tudalennau/Pages: 326

Iaith/Language: CY

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details