Skip to product information
1 of 1

Fferm a Thyddyn

Fferm a Thyddyn

Regular price £3.00
Regular price Sale price £3.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A magazine published twice a year by Cymdeithas Hanes Amaethyddiaeth Cymru (Wales's agricultural history society). It includes articles, columns, reminiscences and letters relating to agriculture and countryside customs in Wales.

Cylchgrawn a gyhoeddir gan Gymdeithas Hanes Amaethyddiaeth Cymru sy'n ymddangos ddwywaith y flwyddyn - Calan Mai a Chalan Gaeaf. Cynhwysir erthyglau, ysgrifau, colofnau, atgofion a llythyrau sy'n gysylltiedig â'r byd amaeth ac arferion cefn gwlad yng Nghymru.
View full details