Skip to product information
1 of 1

Siop y Pethe

Ffocws Rhifedd 6: Fy Nyddiadur Mathemateg - Sheila Ebbutt, Mike Askew

Ffocws Rhifedd 6: Fy Nyddiadur Mathemateg - Sheila Ebbutt, Mike Askew

Regular price £1.00
Regular price Sale price £1.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Addasiad Cymraeg o ddyddiadur mathemateg, rhan o gwrs mathemateg hwyliog ac ymarferol, Numeracy Focus 6, sy'n cyd-fynd â gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol, yn cynnwys gweithgareddau mathemateg dyddiol ynghyd â chyfle i'r plentyn a'r athro gofnodi sylwadau am ddatblygiad y disgybl; i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2. (ACCAC)

English Description: A Welsh adaptation of a mathematics diary, part of a lively and practical mathematics course, Numeracy Focus 6, which meets the requirements of the National Curriculum, comprising daily mathematical exercises and an opportunity for child and teacher to comment on pupil's progress; for Key Stage 2 pupils. (ACCAC)

ISBN: 9780948469954

Awdur/Author: Sheila Ebbutt, Mike Askew

Cyhoeddwr/Publisher: Gwasg Taf

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2003-05-02

Tudalennau/Pages: 38

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Available

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 2

View full details