Skip to product information
1 of 1

Ffreshars

Ffreshars

Regular price £7.99
Regular price Sale price £7.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A gripping novel about first year students starting at Aberystwyth University. We follow their sexual, alcoholic and daring adventures, from freshers' week in September 1991 to the end of the summer term 1992. It features three main characters: Lois (the naive solicitor-to-be), Cerys (the Jezebel of the Welsh hall of residence), and Hywel (the friendly Evangelist).

Nofel afaelgar am fyfyrwyr sy'n cychwyn yn y brifysgol yn Aberystwyth. Dilynwn eu hanturiaethau rhywiol, meddwol a herfeiddiol o wythnos gyntaf y 'ffreshars' ym Medi 1991 tan ddiwedd tymor yr haf 1992. Ceir yma dri phrif gymeriad: Lois (y ddarpar gyfreithwraig naïf), Cerys (Jesebel y Neuadd Gymraeg), a Hywel (yr Efengýl hoffus).
View full details