Skip to product information
1 of 1

Cyfres Dewin: 3. Ffrindiau'r Goedwig

Cyfres Dewin: 3. Ffrindiau'r Goedwig

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A story about Dewin and Doti coming down from their Balalwn in the sky to talk to friends. The children all want to know what will be in Dewin's hat today; a packet of seeds and a plant pot. The children all want Dewin to plant the seeds in the plant pot, and as he waves his magic stars over the pot, long and tall green trees begin to grow everywhere!

Stori am hoff gymeriadau'r cylch meithrin - Dewin a Doti a ddaw i lawr o'r Balalwn yn yr awyr i gyfarfod â'u ffrindiau. Holi Dewin wna'r plant am gynnwys ei het heddiw - pecyn o hadau a phot blodau. 'Rho nhw yn y pot blodau Dewin!' meddai'r plant . 'Fe fydd planhigyn neu flodyn pert yn tyfu ynddo wedyn. Wedi tasgu ei sêr hudol dros y potyn gwelir coed gwyrdd tal yn tyfu ym mhobman.
View full details