Skip to product information
1 of 1

Fi sy'n Cael y Ci

Fi sy'n Cael y Ci

Regular price £8.00
Regular price Sale price £8.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
We join Gwen as she tries to forget her ex and keep control of her unmanageable dog!

Mae Gwen newydd ddathlu ei phen-blwydd yn hanner cant a'i phlant ar fin gadael y nyth - ac mae ei phartner wedi ei gadael yn ddisymwth. Dyw ei mam ddim yn help iddi gan ei bod yn dal i eilun addoli cyn-ŵr Gwen a redodd i ffwrdd efo merch ieuengach saith mlynedd ynghynt! Cawn ymuno â hi yn ei hymdrechion i anghofio'r sinach a chadw rheolaeth ar ei chi anystywallt!
View full details