Skip to product information
1 of 1

Flame in the Mountains - Williams Pantycelyn, Ann Griffiths and the Welsh Hymn

Flame in the Mountains - Williams Pantycelyn, Ann Griffiths and the Welsh Hymn

Regular price £12.99
Regular price Sale price £12.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
The hymn is one of the great highlights of Welsh literature. In this volume, Professor E. Wyn James, an acknowledged expert on Welsh hymnology, draws together the late Professor H. A. Hodges's writings on William Williams Pantycelyn, Ann Griffiths and the Welsh hymn, including his acclaimed English translations of Ann Griffiths's hymns and letters and his unpublished notes on them.

Emynyddiaeth yw un o binaclau llenyddiaeth Gymraeg. Yn y gyfrol hon, mae'r Athro E. Wyn James, arbenigwr cydnabyddedig ar emynyddiaeth Cymru, yn tynnu ynghyd draethodau'r diweddar Athro H. A. Hodges am William Williams, Pantycelyn, Ann Griffiths a'r emyn yng Nghymru. Cynhwysir hefyd ei gyfieithiadau Saesneg o emynau a llythyrau Ann Griffiths ynghyd â'i nodiadau anghyhoeddedig arnynt.
View full details