Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

From Aberystwyth to San Francisco - The Welsh Community in America 1880-1908

From Aberystwyth to San Francisco - The Welsh Community in America 1880-1908

Regular price £8.50
Regular price Sale price £8.50
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
The Reverend William Davies Evans travelled extensively in the pioneering days of immigrant settlement in America. He sent letters back to Wales that were printed in various Welsh-language publications. This fascinating book is a translation of those letters, by his great-niece Margaret Morgan Jones.

Teithiodd y Parchedig William Davies Evans yn helaeth yn America ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Anfonodd lythyrau yn ôl i Gymru ac fe'u hargraffwyd mewn amryw gyhoeddiadau Cymraeg. Mae'r llyfr diddorol hwn yn gyfieithiad Saesneg o'r llythyrau hynny, wedi'u trosi gan ei or-nith, Margaret Morgan Jones.
View full details