Skip to product information
1 of 1

From Depression to Devolution - Economy and Government in Wales, 1934-2006

From Depression to Devolution - Economy and Government in Wales, 1934-2006

Regular price £24.99
Regular price Sale price £24.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Throughout the twentieth century, Wales underwent far-reaching economic upheavals. This is the first book to focus on these actions, and contains timely commentary as economic performance remains one of the most important issues facing contemporary Wales.

Trwy gydol yr ugeinfed ganrif, dioddefodd Cymru gyffroadau economaidd pell-gyrhaeddol. Dyma'r llyfr cyntaf i ganolbwyntio ar y digwyddiadau hyn, ac mae'n cynnwys sylwebaeth amserol, gan gofio bod perfformiad economaidd yn parhau yn fater pwysig ym mywyd cyfoes Cymru.
View full details