Skip to product information
1 of 1

Fy Llyfr Dysgu Tynnu Llun - Storiau Beiblaidd

Fy Llyfr Dysgu Tynnu Llun - Storiau Beiblaidd

Regular price £7.99
Regular price Sale price £7.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Dyma lyfr gweithgaredd tynnu llun (sychu'n lân a phin) i'r plant lleiaf, yn cyflwyno straeon cyfarwydd o'r Beibl mewn ffurf syml megis: Arch Noa, Joseff, Daniel, hanes Geni Iesu a'r Nadolig Cyntaf. Addas i blant 3 oed a throsodd.

English Description: A wipe clean drawing activity book for the youngest children, presenting familiar Biblical stories in simple style such as: Noah's Ark, Josph, Daniel, the Birth of Jesus and the First Christmas. Suitable for children aged 3 and over.

ISBN: 9781859949528

Cyhoeddwr/Publisher: Cyhoeddiadau'r Gair

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2022-11-25

Tudalennau/Pages: 56

Iaith/Language: CY

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details