Skip to product information
1 of 1

Galar a Fi

Galar a Fi

Regular price £7.99
Regular price Sale price £7.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781784614133 Publication Date July 2017
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont
Edited by Esyllt Maelor Format: Paperback, 215x141 mm, 176 pages
Language: Welsh

Description
A volume that deals with the sensitive subject of grief, comprising the experiences of people who have lost loved ones, be they brother or sister, partner, friend or parent, and a record of how they coped with sorrow.

Galaru yw'r ymateb greddfol ar ôl colli rhywun sy'n annwyl. Mae person sy'n galaru yn mynd trwy ystod eang o emosiynau, ac er bod y teimlad o alar yr un peth i bawb, mae'r hiraethu yn gallu effeithio ar bobl mewn gwahanol ffyrdd. Dyma ymateb 13 o bobl sydd wedi bod trwy'r camau o alaru ar ôl colli brawd, chwaer, ffrind, mab, merch, tad, mam neu gymar.
View full details