Skip to product information
1 of 1

Cyfres Cyw: Geiriau Cyntaf Cyw

Cyfres Cyw: Geiriau Cyntaf Cyw

Regular price £3.95
Regular price Sale price £3.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A colourful picture-word book presenting a simple vocabulary in various locations such as the garden, farm and seaside. Appealing images of objects, including Cyw, of course! Published in cooperation with S4C and Boom Pictures Cymru.

Llyfr llun-a-gair lliwgar yn cyflwyno geirfa syml mewn gwahanol sefyllfaoedd megis yr ardd, y fferm a glan y môr. Lluniau deniadol o'r gwrthrychau, a Cyw, wrth gwrs! Cyhoeddwyd mewn cydweithrediad ag S4C a Boom Pictures Cymru.
View full details