Skip to product information
1 of 1

Gêm Owain Glyndŵr - Geraint Thomas

Gêm Owain Glyndŵr - Geraint Thomas

Regular price £25.00
Regular price Sale price £25.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Mae Gêm Owain Glyndŵr yn gêm fwrdd gyffrous ar gyfer 2-4 person sydd wedi ei seilio ar wrthryfel Owain Glyndŵr rhwng 1400-1405. Mae bwrdd y gêm wedi ei seilio ar fap o Gymru yn y cyfnod. Nod y gêm ydi teithio o amgylch map o Gymru yn ymweld â chestyll Cymreig a Saesneg. Mae'n gêm syml sy'n addas i ysgol, deulu neu ffrindiau ac hefyd yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Cyfarwyddiadau dwyieithog.

English Description: Gêm Owain Glyndwr is an exciting board game for 2-4 persons based on Owain Glyndŵr's revolt between 1400-1405. The board itself is based on a map of Wales during the period. The aim of the game is to travel around Wales visiting Welsh and English castles. It's a simple game, suitable for school, family and friends and also for Welsh learners. Bilingual instructions.

ISBN: 9781800992702

Awdur/Author: Geraint Thomas

Cyhoeddwr/Publisher: Y Lolfa

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2023-03-01

Tudalennau/Pages: 1

Iaith/Language: CY

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details