Skip to product information
1 of 1

Glas a Gwyrdd

Glas a Gwyrdd

Regular price £7.99
Regular price Sale price £7.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A novel about a young Welsh woman who works as a WPC in the Met in London. She has her feet in two camps, but nothing is black and white, and it's never easy to differentiate between rogues and angels, wherever they live.

Nofel am ferch o gefn gwlad Cymru sy'n heddwas gyda'r Heddlu Metropolitan yn Llundain. Mae ganddi droed mewn dau fyd gwahanol, ond does dim byd yn ddu a gwyn, ac nid yw'n hawdd gwahaniaethu rhwng diawliaid ac angylion, lle bynnag maen nhw'n byw.
View full details