Skip to product information
1 of 1

Glyndwr Dragon Breathes Fire

Glyndwr Dragon Breathes Fire

Regular price £8.99
Regular price Sale price £8.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
In the final book of his trilogy, author Moelwyn Jones tells the tantalising story of the final years of Glyndŵr's rebellion and his role in fulfilling – all too briefly – the prophecy of a saviour who would one day free Wales.

Yn llyfr olaf ei drioleg, mae'r awdur Moelwyn Jones yn adrodd stori bryfoclyd blynyddoedd olaf gwrthryfel Glyndŵr, pan gyflawnodd yr arweinydd - am gyfnod byr - y darogan am waredwr i i Gymru.
View full details