Skip to product information
1 of 1

Gofal a Datblygiad Plant - Pamela Minett

Gofal a Datblygiad Plant - Pamela Minett

Regular price £15.99
Regular price Sale price £15.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Addasiad Cymraeg o Child Care and Development, gwerslyfr darluniadol gwerthfawr wedi ei baratoi ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio cyrsiau dysgu a gofal plant yn cynnwys adrannau ar feichiogrwydd, gofal babanod a datblygiad cynnar plant, bwyd, iechyd a diogelwch, y teulu yn y cartref ac yn y gymuned. Cyhoeddwyd gyntaf Gorffennaf 2005.

English Description: A Welsh adaptation of Child Care and Development, a valuable illustrated course book prepared for students of teaching and child care courses comprising sections on pregnancy, babycare and the development of young children, food, health and safety, the family in the home and in the community. First published July 2005.

ISBN: 9781856448932

Awdur/Author: Pamela Minett

Cyhoeddwr/Publisher: CAA Cymru

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2008-11-15

Tudalennau/Pages: 366

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 4

View full details