Gwalch y Nen

Product Description

ISBN: 9781849671163

Publication Date February 2012
Publisher: Rily, Hengoed

Adapted/Translated by Elin Meek.

Suitable for age 9-11 or Key Stage 2

Format: Paperback, 196x129 mm, 240 pages

Language: Welsh

Something lives deep within the forest ... something that has not been seen on Callum's farm for over a hundred years. Callum and Iona make a promise to keep their amazing discovery a secret, but can they keep it safe from harm? The pact they make changes lives forever. A Welsh adaptation of Sky Hawk.

Mae rhywbeth yn byw yn nyfnderoedd y goedwig ... rhywbeth na welwyd ar fferm Callum ers dros gan mlynedd. Mae Callum ac Iona yn addo cadw eu darganfyddiad hynod yn gyfrinach, ond a lwyddan nhw i gadw'r gwrthrych rhag perygl? Mae eu cytundeb yn newid eu bywydau am byth. Addasiad Cymraeg o Sky Hawk.

£6.99
Maximum quantity available reached.