Skip to product information
1 of 1

Gweld, Cyffwrdd, Teimlo / See, Touch, Feel - Roger Priddy

Gweld, Cyffwrdd, Teimlo / See, Touch, Feel - Roger Priddy

Regular price £3.99
Regular price Sale price £3.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Bydd babanod yn archwilio a darganfod yn 'Gweld, Cyffwrdd, Teimlo.' Crewyd y llyfr bwrdd cadarn hwn, gyda ffotograffau llachar o fabanod hapus, er mwyn tanio chwilfrydedd drwy chwarae synhwyrus. Mae gan bob tudalen lun o weithgaredd a fydd yn annog babanod i deimlo ac archwilio. Gall rai bach deimlo gweadau anwastad, dilyn llwybr bys, a syllu ar ddrych sgleiniog.

English Description: There's lots for baby to explore in See, Touch, Feel: A First Sensory Book. This sturdy board book, with bright photographs of happy babies, is specially designed to stimulate curiosity through sensory play. Each page has a colourful picture activity that invites baby to touch and explore. There are raised textures to feel, finger trails to follow, and a shiny mirror to look in to.

ISBN: 9781849674225

Awdur/Author: Roger Priddy

Cyhoeddwr/Publisher: Rily

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 23/05/2019

Tudalennau/Pages: 12

Argaeledd/Availability: Reprinting

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details