Skip to product information
1 of 1

Cyfres Gweld Sêr: 3. Cyfrinach Ffion

Cyfres Gweld Sêr: 3. Cyfrinach Ffion

Regular price £4.95
Regular price Sale price £4.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
An adaptation of a colourful book for children. More adventure at the Plas Dolwen singing school. Fflur and Ffion, the talented models, attract the filming crew to Plas Dolwen. They're twins and they're used to do everything together. So why is Ffion therefore so unhappy? Will Fflur find out Ffion's secret before it's too late?

Addasiad o lyfr lliwgar deniadol i blant. Rhagor o antur yn ysgol berfformio Plas Dolwen. Fflur a Ffion, y modelau talentog, sy'n denu'r criw ffilmio i Blas Dolwen. Efeilliaid ydyn nhw ac wedi arfer gwneud popeth gyda'i gilydd bob amser. Pam felly y mae Ffion mor anhapus? Fydd Fflur yn darganfod cyfrinach Ffion cyn iddi wneud traed moch o bethau a difetha'u dyfodol?
View full details