Skip to product information
1 of 1

Gwynoro a Gwynfor Gwynoro Jones, Alun Gibbard

Gwynoro a Gwynfor Gwynoro Jones, Alun Gibbard

Regular price £9.99
Regular price Sale price £9.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781784614218 Publication Date April 2019
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont
Format: Paperback, 214x140 mm, 160 pages
Language: Welsh

Description
The story of one of the most interesting and turbulent periods in Welsh political history during the 20th century is told by former MP for Carmarthenshire, Gwynoro Jones. The volume bridges the period from 1967 to 1974, and comprises many new stories about the tensions and disagreements between Gwynoro Jones and Gwynfor Evans, two of the most prominent politicians of their era.

Llyfr am un o'r cyfnodau mwyaf diddorol a chythryblus yn hanes gwleidyddol yr ugeinfed ganrif yng Nghymru gan gyn-Aelod Seneddol Caerfyrddin, Gwynoro Jones. Mae'r gyfrol yn pontio'r cyfnod cythryblus rhwng 1967 a 1974, ac yn cynnwys toreth o storïau newydd am y tensiynau a'r gwrthdaro rhwng Gwynoro Jones a Gwynfor Evans, dau o wleidyddion amlycaf eu cyfnod.
View full details