Skip to product information
1 of 1

Hanes ar Gyfer TGAU: Almaen, Yr 1918-1945 - Democratiaeth ac Unbennaeth - Josh Brooman

Hanes ar Gyfer TGAU: Almaen, Yr 1918-1945 - Democratiaeth ac Unbennaeth - Josh Brooman

Regular price £7.99
Regular price Sale price £7.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Cyfieithiad Cymraeg o gyfrol ddefnyddiol iawn ar gyfer disgyblion syn dilyn meysydd llafur newydd y Byd Modern ar gyfer arholiad Hanes TGAU, yn cynnwys astudiaeth fanwl o Ddemocratiaeth ac Unbennaeth yn Yr Almaen, 1918-45, ynghyd â manylion am lawer o ffynonellau newydd. Dros 100 o luniau, ffotograffau, mapiau a diagramau lliw a du-a-gwyn. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1999.(ACCAC)

English Description: A Welsh translation of a very useful volume for pupils following the new Modern World courses in the GCSE History examinations, comprising a detailed study of Democracy and Dictatorship in Germany, 1918-45, together with information about many new sources. Over 100 black-and-white and colour illustrations, photographs, maps and diagrams. First published in 1999.(ACCAC)

ISBN: 9781898817932

Awdur/Author: Josh Brooman

Cyhoeddwr/Publisher: Cyhoeddiadaur Gair

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 01/03/2001

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Out of print

View full details