Skip to product information
1 of 1

Llyfrau Llafar Gwlad: 92. Hanes y Baco Cymreig

Llyfrau Llafar Gwlad: 92. Hanes y Baco Cymreig

Regular price £8.00
Regular price Sale price £8.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A fascinating look at the history of the tobacco producing industry, in particular the close connection between some Welsh ports and the tobacco plantations. 27 colour and 82 black and white images.

Llyfr hanes yw hwn, nid llyfr hybu baco! Wrth edrych yn ôl ar y diwydiant, fodd bynnag, mae'n syndod cymaint o gysylltiad oedd rhwng rhai o borthladdoedd Cymru a'r planhigfeydd tybaco. Mae safle Cymru ar arfordir gorllewinol Ewrop yn esbonio hynny i raddau. 27 llun lliw ac 82 llun du a gwyn.
View full details