Skip to product information
1 of 1

Hardy Breed, A - Bruce Cardwell

Hardy Breed, A - Bruce Cardwell

Regular price £15.00
Regular price Sale price £15.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Casgliad o 120 o ffotograffau du a gwyn sy'n dathlu'r diwydiannau bugeilio a ffermio defaid yng nghanolbarth a gogledd Cymru. Dyma ddogfen gymdeithasol bwysig, o adrodd, portreadu a ffotograffiaeth ddogfennol, sy'n cofnodi ffordd o fyw a fu dan bwysau dros y ddwy ganrif ddiwethaf, ac sydd dan bwysau dwysach erbyn heddiw.

English Description: A Hardy Breed is a collection of 120 black and white photographs celebrating shepherding and sheep farming in mid and north Wales. An important social document, of reportage, portraiture and documentary photography, it records a way of life under pressure for the past couple of centuries, and more than ever today.

ISBN: 9781781727218

Awdur/Author: Bruce Cardwell

Cyhoeddwr/Publisher: Seren

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2023-07-24

Tudalennau/Pages: 148

Iaith/Language: EN

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details