Skip to product information
1 of 1

Huwcyn Hud a'r Cracer Nadolig

Huwcyn Hud a'r Cracer Nadolig

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Huwcyn Hud loves Christmas, sledging with this best friend Brychan and feasting on fantastic Christmas food. However, this year, Huwcyn and his family have to spend Christmas with sick cousins, and Huwcyn is not looking forward to the stay at all. Will his magic skills help make this a memorable Christmas?

Mae Huwcyn Hud wrth ei fodd gyda'r Nadolig. Mae o ar ben ei ddigon yn sledio ar ei gar llusg gyda'i ffrind gorau, Brychan, ac yn bwyta bwyd Nadolig bendigedig. Ond y flwyddyn yma, mae ef a'i deulu'n gorfod mynd i aros at ei gefnder a'i gyfnither afiach yn Mhlasdy Madarchfa a dydi Huwcyn ddim yn edrych ymlaen o gwbl.
View full details