Skip to product information
1 of 1

Cyfres Amdani: Llwybrau Cul

Cyfres Amdani: Llwybrau Cul

Regular price £8.99
Regular price Sale price £8.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A book for Welsh learners, Advanced Level (Uwch). There has been a three-car crash on the back-roads of rural Wales one dark night. But what joins the driver's of these vehicles, and how did they end up here?

Llyfr o gyfres Amdani, ar gyfer Dysgwyr Lefel Uwch. Mae'r nofel yn agor ar olygfa damwain liw nos ar ffordd gul yng nghefn gwlad Cymru. Mae tri char wedi cael eu heffeithio. Ond beth sy'n plethu'r tri gyrrwr, a sut cyrhaeddon nhw'r sefyllfa hon?
View full details