Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Teithio'n Ôl i'r Oesoedd Canol: Holl Hanes Cymru - Llyfr Hopcyn Ap Tomos

Teithio'n Ôl i'r Oesoedd Canol: Holl Hanes Cymru - Llyfr Hopcyn Ap Tomos

Regular price £3.99
Regular price Sale price £3.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
In this book, we keep company to one of the servants of Ynystawe Mansion, and follows the story of the creation of Llyfr Coch Hergest. Between the covers of one great book, Hopcy ap Tomos was determined to collect all Welsh history before everybody forgets it. Come to the party to hear the story!

Yn y gyfrol hon, cawn gadw cwmni i un o weision Plasty Ynystawe, a dilyn stori creu Llyfr Coch Hergest. Rhwng cloriau un llyfr mawr, roedd Hopcyn ap Tomos yn benderfynol o gasglu holl hanes Cymru cyn i bawb ei anghofio. Dewch i'r parti i glywed y stori.
View full details