Skip to product information
1 of 1

Llyfr Natur Iolo Paul Sterry

Llyfr Natur Iolo Paul Sterry

Regular price £14.50
Regular price Sale price £14.50
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781845271312 Publication Date September 2007
Publisher: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Adapted/Translated by Iolo Williams, Bethan Wyn Jones.Format: Paperback, 210x134 mm, 384 pages
Language: Welsh

Description
A useful handbook full of colour photographs of wildlife in Wales - the common and uncommon species. It includes descriptions of various mammals, birds, fish, reptiles, amphibians and invertebrates that naturalists would find in Wales, as well as all common plants.

Llawlyfr ffotograffig lliw llawn am fywyd gwyllt Cymru - yr holl rywogaethau cyffredin a rhai prin. Ceir disgrifiadau o'r mamaliaid, adar, pysgod, ymlusgiaid, amffibiaid ac anifeiliaid di-asgwrn-cefn y byddai naturiaethwr brwd yn dod ar eu traws yn ein gwlad, yn ogystal â'r holl blanhigion cyffredin.
View full details