Skip to product information
1 of 1

Llywio - Archwilio'r Beibl

Llywio - Archwilio'r Beibl

Regular price £5.99
Regular price Sale price £5.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A pack of resources prepared for all ages, but especially young people, to assist them while considering some important questions as they study the Bible. It is hoped the resources will promote a better understanding of the Bible, enabling them to make reading the Bible a part of their daily life.

Pecyn o adnoddau a baratowyd gyda'r bwriad o helpu pobl o bob oed, ond yn arbennig pobl ifanc, wrth iddynt ystyried rhai o'r cwestiynau pwysig sy'n codi wrth astudio'r Beibl. Gobeithir y bydd yr adnoddau yn hybu dealltwriaeth well o'r Beibl ac yn eu galluogi i wneud darllen y Beibl yn rhan o'u bywyd.
View full details