Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Mali Awyr - Llanast!

Mali Awyr - Llanast!

Regular price £5.99
Regular price Sale price £5.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
The third book in the humorous series about the character Mali Awyr. She's a young girl who gets up to all kinds of mischief and offers her own way of looking at the world. Follow her various misadventures as a host of weird things happen to her and her crazy friends. A Welsh adaptation of Agatha Parrot and the Heart of Mud.

Y drydedd gyfrol mewn cyfres o lyfrau llawn hiwmor am y cymeriad Mali Awyr. Dyma ferch fach sy'n mynd i bob math o drafferthion ac yn cynnig ei ffordd unigryw ei hun o edrych ar y byd. Dilynwn hynt a helynt Mali wrth i bob math o bethau rhyfedd ddigwydd iddi hi a'i ffrindiau gwirion! Addasiad Cymraeg Llio Maddocks o Agatha Parrot and the Heart of Mud.
View full details