Skip to product information
1 of 1

Siop y Pethe

Matiau Chwarae Clai Cyw - Llio Dyfri Jones, Maureen Williams, Meleri Jones, Rhian Davies, Nia Evans

Matiau Chwarae Clai Cyw - Llio Dyfri Jones, Maureen Williams, Meleri Jones, Rhian Davies, Nia Evans

Regular price £14.99
Regular price Sale price £14.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Dyma becyn sy'n rhoi'r cyfle i'ch plentyn ddefnyddio clai mewn ffordd hwyliog a chreadigol. Dewch i roi olwynion ar y beic a rhubanau ar y barcutiaid, gwnewch batrymau ar y cregyn a'r tonnau, a dilynwch y roced i gyrraedd y lleuad. Mae yma gyfle i greu pob math o bethau ar y 40 mat lliwgar a fydd yn tanio dychymyg pob plentyn.

English Description: This is a pack that gives your child the chance to use clay in a fun and creative way. Place wheels on the bicycle and ribbons on the kites, make patterns on the shells and waves, and follow the rocket to reach the moon. There's an opportunity to create all sorts of things on the 40 colourful mats that will fuse every child's imagination.

ISBN: 9781783901401

Awdur/Author: Llio Dyfri Jones, Maureen Williams, Meleri Jones, Rhian Davies, Nia Evans

Cyhoeddwr/Publisher: Canolfan Peniarth

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2017-11-15

Tudalennau/Pages: 40

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Available

View full details