Skip to product information
1 of 1

Cyfres Hoff Emynau: 5. Mawlgan - C么r Hen Nodiant

Cyfres Hoff Emynau: 5. Mawlgan - C么r Hen Nodiant

Regular price 拢12.00
Regular price Sale price 拢12.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
C么r Hen Nodiant is one of Wales' most successful competitive choirs. Under the leadership of Huw Foulkes, they have created this CD of 15 traditional Welsh hymns. As well as the CD, this book contains the words and music of those well-loved hymns with background notes on the lives of their composers and authors, William Williams being the author of six of the hymns.

Mae C么r Hen Nodiant yn un o'r corau mwyaf llwyddiannus yng Nghymru. O dan arweiniad Huw Foulkes, maent wedi creu CD sy'n cynnwys 15 o emynau Cymraeg traddodiadol. Yn ogystal 芒'r CD, mae'r llyfryn hwn yn cynnwys geiriau a thonau'r hoff emynau hyn ynghyd 芒 nodiadau ar fywyd a gwaith y cyfansoddwyr a'r awduron, gyda William Williams yn awdur chwech o'r emynau.
View full details