Skip to product information
1 of 1

Melinau Gwlan Cymru/ Woollen Mills of Wales

Melinau Gwlan Cymru/ Woollen Mills of Wales

Regular price £14.99
Regular price Sale price £14.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
The story of today's Welsh working woollen mills, with photographs. Although each mill has its own unique story, the common link betwen them is the craftsmanship, passion and perseverance of the workers to keep the industry alive. In this colourful volume, Branwen Davies's text and the photography of Iestyn Hughes come together to create a fascinating story.

Hanes melinau gwlân Cymru sy'n gweithio heddiw, ynghyd â lluniau. Er bod gan bob melin ei hanes ei hun, yr hyn sy'n gyffredin rhyngddynt yw crefft, angerdd a dycnwch y bobl hynny sy'n dal ati i gadw'r diwydiant yn fyw. Yn y gyfrol liwgar hon daw geiriau Branwen Davies a ffotograffiaeth Iestyn Hughes ynghyd i adrodd hanes hynod y melinau gwlân eiconig hyn.
View full details