Skip to product information
1 of 1

Cyfres Merlod Maes-y-Cwm: Miaren ar Ras

Cyfres Merlod Maes-y-Cwm: Miaren ar Ras

Regular price £5.99
Regular price Sale price £5.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A Welsh adaptation of Mulberry to the Rescue! In this story, thieves steal three horses from Maes-y-cwm stables, including Miaren, Sam's pony. After escaping, will Miaren and Sam be able to save the other horses?

Y drydedd nofel yng nghyfres boblogaidd Merlod Maes-y-cwm, sy'n sôn am ysgol farchogaeth sy'n gartref i ferlen fach ddireidus o'r enw Miaren. Yn y stori hon, mae lladron yn dwyn tri cheffyl o stablau Maes-y-cwm, yn cynnwys Miaren, merlen annwyl Sam. Mae Miaren yn llwyddo i ddianc, ond tybed a fydd hi am Sam yn llwyddo i achub y ceffylau eraill?
View full details