Skip to product information
1 of 1

Cyfres Dramâu'r Byd: Miss Julie

Cyfres Dramâu'r Byd: Miss Julie

Regular price £5.99
Regular price Sale price £5.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A Welsh translation of Strindberg's famous play which is an exellent example of nineteenth-century Naturalistic Theatre together with a translation of the playwright's original preface. New edition.

Cyfieithiad o ddrama enwog Strindberg sy'n enghraifft ragorol o theatr naturiolaidd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, yn cynnwys cyfieithiad o ragair y dramodydd. Argraffiad newydd.
View full details