Skip to product information
1 of 1

Nannau - A Rich Tapestry of Welsh History

Nannau - A Rich Tapestry of Welsh History

Regular price £30.00
Regular price Sale price £30.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A lavishly illustrated volume recording the colourful story of Nannau mansion, Dolgellau. This is a fascinating glimpse of Welsh culture, politics and history during 900 years from the 11th century, when the Nanney and Vaughan families lived on the site in unbroken descent. Noted for their hospitality and bardic patronage, author Philip Nanney Williams is a direct descendant.

Cyfrol ddarluniadol hardd yn cyflwyno stori lliwgar plas Nannau ger Dolgellau. Cynigir golwg ar ddiwylliant, gwleidyddiaeth a hanes Cymru mewn cyfnod o 900 mlynedd ers yr 11eg ganrif pan fu teuluoedd Nannau a'r Fychaniaid yn byw'n ddi-dor ar y safle. Roeddent yn deuluoedd nodedig am eu lletygarwch a'u nawdd i feirdd ac mae'r awdur Philip Nanney Williams yn ddisgynnydd uniongyrchol.
View full details