Skip to product information
1 of 1

Nofelau Nawr: Tri Chynnig i Blodwen Jones Bethan Gwanas

Nofelau Nawr: Tri Chynnig i Blodwen Jones Bethan Gwanas

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781843232230 Publication Date January 2014
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Suitable for Key Stage 4. Format: Paperback, 173x117 mm, 96 pages
Language: Welsh

Description
The third amusing diary of librarian Blodwen Jones who continues to suffer many personal and professional misfortunes. The last in a popular series for Welsh Learners, with useful notes and glossary footnotes. A sequel to Bywyd Blodwen Jones and Blodwen Jones a'r Aderyn Prin. Reprint; first published in 2003.

Trydedd dyddiadur llawn hiwmor Blodwen Jones, llyfrgellydd sy'n parhau i ddioddef sawl anffawd yn ei bywyd personol a phroffesiynol. Y gyfrol olaf yn y gyfres poblogaidd hon i ddysgwyr, yn cynnwys nodiadau a throednodiadau geirfaol defnyddiol. Dilyniant i Bywyd Blodwen Jones a Blodwen Jones a'r Aderyn Prin. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2003.
View full details