Skip to product information
1 of 1

Compact Wales: North Wales Cinemas - Past and Present

Compact Wales: North Wales Cinemas - Past and Present

Regular price £6.95
Regular price Sale price £6.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A short history of the various cinemas in north Wales with details of their seating capacity, the projectors, size of screen, the proprietors and owners. Also included are old photographs of the cinemas in their heyday, and present photos of the buildings as they are today or in some cases the site they occupied.

Hanes cryno sinemâu gogledd Cymru yn cynnwys manylion am nifer y seddau, mathau o daflunyddion, maint y sgriniau a'r perchnogion. Cynhwysir hefyd ffotograffau o'r sinemâu yn eu hanterth ynghyd â lluniau diweddar o'r adeiladau heddiw neu y safleoedd lle arferai'r sinemâu fod.
View full details