Skip to product information
1 of 1

Pan Fo Rhywun Annwyl â Dementia Susan Elliot-Wright

Pan Fo Rhywun Annwyl â Dementia Susan Elliot-Wright

Regular price £8.99
Regular price Sale price £8.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781912654888 Publication Date April 2019
Publisher: Graffeg, Llangennech
Adapted/Translated by Sioned Lleinau.Format: Paperback, 217x139 mm, 128 pages
Language: Welsh

Description
Dementia affects over 850,000 people in the United Kingdom, with most being looked after by unpaid carers. In this comprehensive handbook, Susan Elliot-Wright says that understanding this highly common condition can raise awareness of the same and help to improve the quality of life of all who live under its shadow.

Mae dementia'n effeithio ar 850,000 a rhagor o bobl yn y Deyrnas Unedig, gyda gofalwyr di-dal yn gofalu am y rhan fwyaf ohonyn nhw. Yn y llawlyfr cynhwysfawr hwn, mae Susan Elliot-Wright yn dweud y bydd deall yr afiechyd hynod gyffredin hwn yn gallu codi ymwybyddiaeth ohono ac yn gwella ansawdd bywyd pawb sy'n byw dan ei gysgod.
View full details