Skip to product information
1 of 1

Pleserau'r Plismon

Pleserau'r Plismon

Regular price £7.50
Regular price Sale price £7.50
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
In the second half of the last century north Wales police officers still lived, worked and walked the beat in the heart of their communities. John Alwyn Griffiths was one of these and in this book he shares some of his experiences - from the beginning as a police cadet in Bangor through to the end of his career as a Detective Inspector.

Yn ail hanner y ganrif ddiwethaf, roedd plismyn gogledd Cymru yn byw, gweithio a cherdded y bît yng nghanol eu cymunedau. Roedd John Alwyn Griffiths yn un o'r rhain, ac yma mae'n rhannu ei brofiadau - o gychwyn fel cadét ym Mangor hyd at ddiwedd ei yrfa fel Ditectif Arolygwr yn yr adran dwyll.
View full details