Skip to product information
1 of 1

Plu Porffor a Chlog o Fwng Ceiliog - Cynddelw Brydydd Mawr a Guto'r Glyn Ann Parry Owen

Plu Porffor a Chlog o Fwng Ceiliog - Cynddelw Brydydd Mawr a Guto'r Glyn Ann Parry Owen

Regular price £5.00
Regular price Sale price £5.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781907029240 Publication Date September 2017
Publisher: Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth
Format: Paperback, 210x137 mm, 37 pages
Language: Welsh

Description
In this lecture Ann Parry Owen looks at the attitude of two professional medieval Welsh poets towards their role as praise-poets as well as their relationship with their patrons. Both Cynddelw Brydydd Mawr (c.1155–95) and Guto'r Glyn (c.1435–95) have been considered as the chief poets of their period by their contemporaries as well as by later scholars.

Yn y ddarlith hon mae Ann Parry Owen yn edrych ar agwedd dau fardd proffesiynol o'r Oesoedd Canol tuag at eu rôl fel beirdd mawl ac ar eu perthynas â'u noddwyr. Ystyrid y ddau, sef Cynddelw Brydydd Mawr (c.1155–95) a Guto'r Glyn (c.1435–95), yn brif feirdd eu cyfnod gan eu cyfoeswyr yn ogystal â chan ysgolheigion diweddarach.
View full details