Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Llyfrau Llafar Gwlad: 88. Plu yn fy Nghap

Llyfrau Llafar Gwlad: 88. Plu yn fy Nghap

Regular price £6.50
Regular price Sale price £6.50
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
The autobiography of Picton Jones of Llanwnnen, an expert in the field of birds and fowls. His career has spanned over 70 years and he has won over five thousand main prizes at prime shows throughout Britain.

D. Picton Jones yw prif arbenigwr Cymru ar fridio a dangos dofednod. Ond does arno ddim angen enw llawn na chyfenw - mae Pic yn ddigon. Dyma hanes Dyn yr Adar, gŵr sy'n fwy o dderyn na'r un o'i ddofednod, a gŵr a enillodd dros bum mil o brif wobrau mewn prif sioeau ar draws Prydain dros gyfnod o 70 mlynedd.
View full details