Skip to product information
1 of 1

Pren a Chansen

Pren a Chansen

Regular price £6.99
Regular price Sale price £6.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Bob starts school at Ysgol y Llan after the summer holidays, but a number of things are a source of worry to him. The 'Welsh Not' punishment has not yet come to an end, and Bob does not speak English. As he has not been a healthy boy for four years, eight year old Bob will have to join the younger children's class.

Mae Bob yn dechrau yn Ysgol y Llan ar ddiwedd gwyliau'r haf. Ond mae nifer o bethau yn ei boeni. Dydi oes y 'Welsh Not' ddim ar ben yn yr ysgol honno a does ganddo yntau ddim Saesneg. Gan fod Bob hefyd wedi bod yn fachgen gwael ei iechyd ers pedair blynedd, mae'n dechrau'r ysgol yn wyth oed yng nghanol dosbarth y plant lleiaf.
View full details