Skip to product information
1 of 1

Pronouncing Welsh Place Names Tony Leaver

Pronouncing Welsh Place Names Tony Leaver

Regular price £5.95
Regular price Sale price £5.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781845272050 Publication Date June 2008
Publisher: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Format: Paperback, 210x148 mm, 146 pages
Language: English

Description
Are you bewildered by Betws-y-coed? Perplexed by Penrhyndeudraeth? Mystified by Machynlleth? A book aimed at encouraging visitors to Wales and non-Welsh speakers to attempt to pronounce Welsh place-names, as well as spurring them into learning the correct pronunciation in due course. A new and updated edition of a volume first published in 1998.

Llyfr i annog ymwelwyr â Chymru a rhai nad ydynt yn siard Cymraeg i roi cynnig ar ynganu enwau lleoedd yng Nghymru, yn ogystal â'u sbarduno i ddysgu'r ynganiad cywir maes o law. Argraffiad newydd sbon o gyfrol a gyhoeddwyd gyntaf yn 1998.
View full details