Skip to product information
1 of 1

Real Preseli

Real Preseli

Regular price £9.99
Regular price Sale price £9.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Real Preseli incorporates history, memoir and personal experience to produce an entertaining and informative guide to this special corner of rural, coastal Wales. Osmond's readable text and offbeat photographs combine to make a memorable exploration of this part of Pembrokeshire, for natives, tourists and armchair travellers alike.

Mae¬†Real Preseli¬†yn ymgorffori hanes, atgofion a phrofiad personol gan gynnig canllaw difyr, llawn ffeithiau i ardal wledig, arfordirol arbennig yng Nghymru. Bydd testun darllenadwy John John Osmond a'r ffotograffau llawn cymeriad yn siŇĶr o apelio at ymwelwyr, trigolion cynhenid y sir a'r darllenydd yn ei gadair freichiau fel ei gilydd.
View full details