Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Remember No More

Remember No More

Regular price £8.99
Regular price Sale price £8.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Newly promoted DS Julie Kite has left urban Manchester and its inner city problems for a new life in tranquil mid-Wales and a new start for her marriage. But on her first day at Builth Wells police station she is thrust into the centre of a murder investigation.

Mae'r Sarsiant Dditectif Julie Kite newydd briodi, gan adael maestrefi Manceinion a'u problemau yn y gobaith o brofi bywyd tawel yng nghanolbarth Cymru. Ond ar ei diwrnod cyntaf yn y gwaith yn swyddfa'r heddlu yn Llanfair ym Muallt, caiff ei thaflu i ganol ymchwiliad llofruddiaeth.
View full details